CAELUMPES vs KAZUKI ItoLosDesMas

GAMERAH vs PES-EXPERT

PROEVONetwork vs FUMA United

PESPAIN vs LIGAPES

FANTAPES vs NIUTIN

JPAL Union vs SEASON Manualists FC

vPESTIAMO vs FC LIBERTY

WE United vs PESOnlineUK

PES-SERBIA vs GAMERAH

PESOnlineUK vs vPESTIAMO