• Decker Vinson posted an update 2 months, 2 weeks ago

    học trang điểm =8172391531131a9d9bf5cc8a257adbfe467ca75a1c95e904297349c4b76d4729" alt=’"làm đẹp"’>Tạo khối ở sống mũi, gò má bằng kem tối màu. Sau đó tán đều và chậm, không để lệch màu.

    Tạo highlight ở vùng sống mũi và trán.

    Chuyên gia trang điểm, trang điểm mắt, trang điểm tự nhiên

    Khi bạn thích bài viết thông tin này và bạn cũng muốn được cung cấp thêm chi tiết liên quan đến Làm đẹp Nhật Bản thăm trang web một cách hào phóng.